بیمه‌نامه، قراردادی است بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار که صادرکننده بیمه‌نامه متعهد می‌شود در قبال دریافت مبلغی، خسارت غیرعمدی وارد شده به جان و یا مال بیمه‌شده یا جان و یا مال شخصی که بیمه‌شده در برابر خسارت وارده به آن مسوول است پس از بررسی و ارزیابی خسارت و بر اساس شرایط درج شده در بیمه‌نامه صادره بپردازد.

ضمانت‌نامه، قراردادی بین صادر‌کننده و خریدار آن است که صادرکننده با صدور ضمانت‌نامه تعهد می‌دهد در صورتیکه ذینفع ضمانت‌نامه درخواست کند بلافاصله و بدون قید و شرط مبلغ ضمانت‌نامه را بپردازد. صادرکننده ضمانت‌نامه در صورت پرداخت خسارت، برای بازیافت مبلغ مورد نظر به وثائق و یا خود خریدار ضمانت‌نامه مراجعه می‌نماید. ذینفع ضمانت‌نامه شخصی است که قصد دارد معامله‌ای با خریدار ضمانت‌نامه انجام دهد و به منظور اطمینان از ایفای تعهدات از سوی خریدار ضمانت‌نامه در معامله‌ای که انجام خواهد شد از وی تقاضای ضمانت‌نامه می‌کند. مثلاً وزارت راه قصد دارد پیمانکاری را برای احداث جاده‌ای انتخاب ‌کند. اما بابت اطمینان از حسن انجام کار توسط پیمانکار، از وی درخواست ارائه ضمانت‌نامه حسن انجام کار می‌کند. در اینجا پیمانکار، خریدار ضمانت‌نامه و وزارت راه، ذینفع ضمانت‌نامه است.

منبع : پرویز خسروشاهی |تفاوت بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه
برچسب ها : ضمانت‌نامه ,خریدار ,انجام ,ذینفع ,بیمه‌نامه ,صادرکننده ,خریدار ضمانت‌نامه ,ذینفع ضمانت‌نامه